Oranjehof

Dinsdag 01 April 2014

Deze pagina geeft u een impressie van 50 nieuwe woningen in het centrum van Best, Oranjehof genaamd. De woningen zijn eind 2012 opgeleverd. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Oranjehof dankt haar naam aan de prachtige locatie aan de Oranjestraat in het hart van het Brabantse Best. Een leuk dorp dat bruist van levendigheid en een tikje stadse allure laat zien. Als u aan inwoners vraagt wat Best nu precies zo leuk maakt, dan is het antwoord: alle belangrijke voorzieningen zijn aanwezig, er is een treinstation, het is centraal gelegen en goed bereikbaar, er is veel groen, en met name: ”het is erg gezellig in Best”.

Woordje van de architect

Gelegen in het Centrum aan de Oranjestraat, één van de karakteristieke en oudste woonstraten van Best, komt het nieuwe woningbouwplan Oranjehof. Oranjehof ligt in de overgang van het centrum naar de achterliggende woonwijk Salderes.

Vanuit de architectuur en stedenbouw wordt getracht een relatie te leggen tussen het dorpse karakter van Best en het ambitieniveau van het wonen in het centrum.

Stedenbouwkundig wordt aan de Oranjestraat aansluiting gezocht met het centrum in de vorm van een appartementengebouw. Qua maat en schaal sluiten de appartementen aan op het tegenovergelegen Oranjestaete. Er onstaat als het ware een poort, een doorgang, vanuit het centrum, naar de achter gelegen woonstraat en woonwijk. De 3 bestaande woningen, Oranjestraat 2-4-6, zijn onlangs gerestaureerd en maken deel uit van het totale plan. Door de bestaande woningen te restaureren blijft de aansluiting met het oude dorpslint behouden. Het oude lint, wat vanuit de Nieuwstraat met zijn karakteristieke vooroorlogse woningen aan de noordzijde, loopt via de onlangs verbouwde villa Zonnehoek en de 3 gerestaureerde woningen door in de nieuwe woonomgeving van Oranjehof. Hierdoor wordt Oranjehof verweven met de huidige structuur van het dorp. Oranjehof wordt letterlijk beëindigd met een poortgebouw naar de Klimopstraat. Oranjehof ontsluit een gedeelte van de woonwijk achter de Klimopstraat middels een langzaam verkeerroute voor fietsers en voetgangers naar het centrum. Hierdoor onstaat de levendigheid karakteristiek voor het wonen in het centrum van een dorp.

Er is in het plan gekozen voor een differentiatie van verschillende woningtypologieën. Hierdoor onstaat er een kleine doorsnee wijk in een buurt. Appartementen, kleinere startersappartementen, 2 onder 1-kap woningen, grondgebonden geschakelde woningen en kleinere grondgebonden woningen in een rij bepalen het straatbeeld.

De materialen die in het plan worden toegepast leggen de link naar het dorpse karakter van Oranjehof. Warme aardkleuren in de vorm van verschillende baksteensoorten en het toepassen van natuursteen accenten in de gevels van de verschillende gebouwen markeren het onderscheid in de verschillende woningsoorten maar zijn qua kleurtoon toch duidelijk aan elkaar verwant. Traditionele gevelbeëindigingen, muurafdekkingen en het toepassen van keramische dakpannen op de hellende daken vergroten deze verwantschap en zorgen voor een zorgvuldige inpassing van het gehele plan in zijn huidige omgeving. De maat en schaal van het dorp wordt doorgezet in Oranjehof. Een jarenlang braakliggend terrein in de periferie van het centrum van Best krijgt hiermee een beste en kwalitatief hoogstaande invulling in de sfeer van ons eigen dorp.